Usługi

Kompleksowe prowadzenie

Podatkowej Księgi

Przychodów i Rozchodów

- dekretacja i księgowanie dokumentów,


- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażeni,


- wyliczanie podatku dochodowego,


- analiza wydatków pod kontem optymalizacji obciążeń podatkowych,


- sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych,


- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy

Kompleksowe prowadzenie

rozliczeń pracowniczych,

w tym:

- sporządzanie list wynagrodzeń

pracowników,


- sporządzanie wszelkich deklaracji

rozliczeniowych z ZUS,


- rejestracja i wyrejestrowywanie

pracowników,


- sporządzanie informacji RMUA

dla pracowników,


- wyliczanie należności

podatkowych i ZUS,


- przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych

pracowników.

Kompleksowe prowadzenie

Ewidencji Przychodów,

w tym:

- księgowanie dokumentów,


- prowadzenie wykazu środków trwałych,


- wyliczanie podatku dochodowego,


- sporządzanie rocznego zeznania podatkowego,


- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy.

Pośrednictwo finansowe

- pomoc w uzyskaniu

kredytu, leasingu,

faktoringu, w tym:

- sporządzanie wniosków kredytowych,


- przygotowanie i przesyłanie do banków dokumentów finansowych wymaganych do uzyskania ww. usług,


- sporządzanie prognoz wyników finansowych, biznes planów na potrzeby uzyskania ww. finansowania

Kompleksowe prowadzenie

rozliczeń VAT, w tym:

- prowadzenia ewidencji VAT,


- sporządzanie deklaracji VAT,


- wyliczanie podatku VAT,


- analiza dokumentów w zakresie optymalizacji obciążeń podatkiem VAT,


- sporządzanie dokumentów (not) korygujących,


- sporządzanie raportów JPK VAT

Inne:

- reprezentowanie w kontaktach

z urzędami skarbowymi i ZUS,


- reprezentowanie podczas wszelkich kontroli,


- rejestrowanie i likwidowanie wszelkich rodzajów działalności gospodarczych,


- optymalizacja wszelkich obciążeń w firmie,


- aktualizowanie w urzędach wszystkich zmian (m. in. adresu, nazwy, zakresu prowadzonej działalności, nr kont bankowych, itd.),


- prowadzenia dokumentacji

i rozliczeń ZUS przedsiębiorcy,


- sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS),


- korygowanie rozliczeń

z lat ubiegłych,


- pomoc w pozyskiwaniu dotacji

z Urzędu Pracy-przygotowanie wniosków,


- sporządzanie wniosków o umorzenie zaległości podatkowych

i ZUS.

Ta strona używa plików cookie.

Zaakceptuj